PMI-PMP® Certified from ExcelR

kollykelly           charanvidya           Raveendra Kumar           rashmi.sharma           Prakash KB

      Kalpana koul linkedin icon                   Vidyacharan linkedin icon                            Raveendra linkedin icon                     Rashmi linkedin icon                             Prakash linkedin icon

Sridhar           sahul           t_7           t_7           female

                     Sridhar linkedin icon                       Gagan Sahu linkedin icon                    Hari Prasad linkedin icon                        Fahmeeda linkedin icon                        Madhavi linkedin icon

Mahesh           Krishna           Bheema Kiran           Rama reddy           nagendra

                   Mahesh linkedin icon                 Krishna linkedin icon                            Bheema Kiran linkedin icon                       Rama Reddy linkedin icon                Nagendra linkedin icon

Mahesh           t_7           Vivek           Harish Gopal           Srinivas Chinthapally

               Mahesh linkedin icon                     Mahesh linkedin icon                                 Vivek linkedin icon                       Harish Gopal linkedin icon                        Srinivas linkedin icon

Amit-Dubey           t_7           Badhuli           Rachana           Ravi Chelkani

            Amit Dubey linkedin icon                    pradeep linkedin icon                                Badhuli linkedin icon                         Rachana linkedin icon                      Ravi Chelkani linkedin icon

Ajit-Nayak           Davis           Sudharani           Karthik Anchalkar           Abhishek-Rohira

              Ajit Nayak linkedin icon                        Davis linkedin icon                            Sudharani linkedin icon                      Karthik Anchalkar linkedin icon           Abhishek Rohira linkedin icon

Madhu Chakravarthy           Kalyan Chakravarthy           Harriette           Vitish           Disha

               Madhu linkedin icon                            Kalyan linkedin icon                              Harriette linkedin icon                           Vitish linkedin icon                               Disha linkedin icon

Sakthivel           Amman Raju           Vijay Kumar Avula            Alamelu janakiram           Purushothama

               Sakthivel linkedin icon                  Amman Raju linkedin icon                      Vijaya Kumar linkedin icon              Alamelu janakiram linkedin icon                  Purushothama linkedin icon

Murthy Josyula           Raghu           Rekha           Radhika           Abhinav

            Murthy linkedin icon                                Raghu linkedin icon                               Rekha linkedin icon                           Radhika linkedin icon                        Abhinav linkedin icon

Prakash           Sushree           Mahesh           Biswarp           Radhakrishna

                   Prakash                    Sushree linkedin icon                              Mahesh linkedin icon                                  Biswarp                           Radhakrishna linkedin icon

Pinaki           Badri           Asif           Raghava           Sushmi

                Pinaki linkedin icon                                 Badri                                       Asif                                 Raghava linkedin icon                                Sushmi

Ramesh           Amarnath           Nitasha           Ratikant           Manu

            Ramesh linkedin icon                      Amarnath linkedin icon                         Nitasha linkedin icon                              Ratikant linkedin icon                            Manu linkedin icon

Bharti           Sandeep           Pranoy           Kalimullah           Abinash

               Bharti linkedin icon                         Sandeep                               Pranoy linkedin icon                              Kalimullah linkedin icon                            Abinash linkedin icon

Suresh           Muralikrishna           Sharath           Vinnie Rao           Tulika

                Suresh linkedin icon                  Muralikrishna linkedin icon                          Sharath linkedin icon                       Vinnie Rao linkedin icon                             Tulika linkedin icon

Soma Prasad           Sandeep            Aditya          Suchitra         Aamit

     Soma Prasad linkedin icon                          Sandeep linkedin icon                        Aditya linkedin icon                                Suchitra                                        Aamit linkedin icon